Wybór ubezpieczenia, który zapewnia broker ubezpieczeniowy

Dokonani wyboru ubezpieczeń na korzystnych warunkach, które są dostępne na rynku ubezpieczeniowym wcale nie jest łatwe. Wynika to między innymi z faktu, że rynek ubezpieczeniowy rządzi się swoimi prawami, co dotyczy między innymi warunków, które można uzyskać w ramach ubezpieczenia, a które mogą bardzo różnić się zarówno w ramach poszczególnych rodzajów ubezpieczenia a jednocześnie poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych. Z tego powodu zdecydowanie się na usługi, które świadczy broker […]

Nowy produkt – dalszy opis

W ten sposób otrzymujemy trzynaście możliwych wariantów przyszłego działania. Jednocześnie mamy do wyboru tylko cztery możliwe warianty decyzji (strategii własnego działania): zaniechać produkcji „Mixa”, podjąć produkcję i ustalić cenę wysoką, cenę średnią lub cenę niską. Musimy spośród tych wariantów wybrać najkorzystniejszy, co w tym przypadku oznacza najwyższe i(łub) najbardziej pewne zyski.

[…]

Sęk i Brodzki

„Pójdziemy na zakład” – powiedział do Brodzkiego. Od wielu lat prezes codziennie, jeśli był w firmie, spędzał przynajmniej godzinę w halach fabrycznych. Dziś zauważył awarię jednej z pras, którą właśnie naprawiano, i po raz kolejny kazał usunąć złom porozrzucany na podwórzu.

[…]

MENEDŻER DOSKONAŁY – KONTYNUACJA

Błędem jest przypisywanie menedżerom zarówno wyłącznie „wilczych”, jak i wyłącznie „szlachetnych” pobudek. W rzeczywistości bowiem współwys- tępują one ze sobą. Świadczą o tym znane na całym świecie i przetłumaczone na polski autobiografie amerykańskich menedżerów, takich jak: L. Iacocca szef Chryslera lub A. Sloan twórca potęgi General Motors, ale także autobiografia prezesa Exbudu Witolda Zaraski [Zaraska, 1992].

[…]

Spekulacyjny handel podstawowymi towarami żywnościowymi

W pięćdziesiąt lat później dochodzi czwarty, niezbędny giełdzie element, mianowicie – izba rozrachunkowo-depozytowa. Tymczasem, pod koniec XIX w., ma miejsce także rozwój tradycyjnego obszaru dawnych giełd, mianowicie – hurtowy handel towarami. W tym czasie giełdowy rynek towarowy zdominowany jest przez transakcje terminowe, które w Polsce nazywano wówczas sprzedażą „na pniu”. Głównie chodziło tu

[…]