Jeste w: Home > Rynek Finansowy > Decyzje kadrowe część 2

Decyzje kadrowe część 2

W dalszych etapach każdy kandydat oceniany jest pod kątem umiejętności fachowych, znajomości angielskiego (w koncernie jest to język służbowy), odporności Fizycznej i psychicznej, entuzjazmu do pracy, ogólnej dojrzałości. W trakcie szkolenia odpada przeciętnie siedmiu kandydatów z każdej dwudziestoosobowej grupy. Pozostali zostają pracownikami „Schlumbergera” i jednocześnie najlepiej na świecie wynagradzanymi inżynierami w swojej specjalności.

Kolejny etap to wprowadzanie młodego inżyniera w prace terenowe. Odbywa się on już bezpośrednio na polach naftowych i trwa w sumie około 3 lat. Przez cały ten czas pracownik poddany jest obserwacji. Prowadzi się rejestry jego zdolności i umiejętności. Jest to trzeci etap selekcji i dopiero wówczas zostaje na stałe w firmie i otrzymuje samodzielne stanowisko. Od tego momentu jego wynagrodzenie jest ściśle uzależnione od wyników, których podstawowym miernikiem jest zysk. Raport o wynikach finansowania swojej działalności w terenie jest on zobowiązany przesłać do centrali koncernu najpóźniej do 5-go dnia kolejnego miesiąca. Każdy, któremu udowodnione zostanie fałszowanie wyników, jakieś nieformalne poczynania przy zawieraniu kontraktów (np. branie prezentów czy łapówek) lub spekulowanie na własną rękę na rynku naftowym, bez pardonu wyrzucany jest z firmy.

Praca w warunkach terenowych, jako szczególnie uciążliwa trwa najwyżej siedem lat. Po tym okresie sprawdzony inżynier ma zapewnione miejsce w zarządzie którejś z licznych filii koncernu, najczęściej w regionie, z którego sam się wywodzi staje się wysoko opłacanym szefem wchodzącym w skład. wyższego kierownictwa. Każdy z kierowników zarządów ma przygotowanych dwóch albo trzech następców, których kariery programowane są na wiele lat naprzód. Szczytem kariery dla każdego inżyniera jest awansowanie do grupy ścisłego kierownictwa firmy, które składa się ze 133 osób stanowiących ekskluzywny klub, ale jednocześnie dostępnych co najmniej telefonicznie o każdej niemal porze dnia i nocy. Każdy z nich ma za sobą wszystkie szczeble kariery i kilkadziesiąt lat pracy dla koncernu. Taką też karierę ma za sobą aktualny prezes koncernu, Szkot Euan Baird.

Dodaj Komentarz