CHARAKTERYSTYKA ZARZĄDZANIA

Peter Drucker, amerykański klasyk teorii organizacji i zarządzania, w jednej ze swoich prac (Drucker, 1988, s. 75-76) wyróżnia siedem podstawowych cech charakteryzujących zarządzanie, które przedstawiamy poniżej.

Zarządzanie dotyczy przede wszystkim ludzi. Jego celem jest takie współdziałanie wielu osób, które pozwala zneutralizować słabości oraz maksymalnie wykorzystać talenty i silne strony uczestników. Ludzie są najważniejszym zasobem organizacji.

Nietrudno zorientować się, że niemal cały swój czas (z wyjątkiem kilku chwil refleksji) Sęk poświęcił kontaktom międzyludzkim. Celem tych kontaktów było kierowanie, czyli spowodowanie takich zachowań innych ludzi, które – w opinii Sęka – najlepiej służyłyby interesom „Automatyki”. Takie instrumentalne podejście oznacza, że nie chodzi tu o wykazanie swoich racji czy wypowiadanie opinii, ale przede wszystkim o osiągnięcie celu w postaci pożądanych zachowań innych osób zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji. Sęk puszczał mimo uszu zaczepki związkowców, ponieważ po wybadaniu pierwszej reakcji na perspektywy zwolnień chodziło mu o uspokojenie ich i zyskanie na czasie. W negocjacjach z Krukiem twarda postawa prezesa doprowadziła do tego, że potencjalny kontrahent „odsłonił się”. Stało się jasne, że chodzi mu o tanią okazję.

Dobry menedżer nie jest więc ani „twardy”, ani „miękki”, ale taki, jaki powinien być, by osiągnąć zamierzone cele w konkretnych kontaktach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>