Jeste� w: Home > Rynek Finansowy > „Cykl życia” organizacji

„Cykl życia” organizacji

W tym samym okresie koncern Henkel rozwijał się ograniczając asortyment produkowanych wyrobów. W ciągu kilku lat koncern pozbył się aż 19-tu przedsiębiorstw, których profil produkcji uznany został za zbyt odległy od specjalizacji firmy. Specjalizacja poszła w kierunku proszków do prania, kosmetyków i klejów. Pokrewny Henkelowi koncern chemiczny Bayer rozwija się nie wychodząc poza swoją branżę, ale utrzymując jednocześnie produkcję szerokiego wachlarza wyrobów chemicznych (farby, farmaceutyki, środki ochrony roślin, kleje, środki weterynaryjne itp.).

Nie każdy ,,wzrost” jest tożsamy z rozwojem i nie wszystkie wymienione przez nas wskaźniki rozwoju są równie istotne. Za najbardziej wiarygodne uważa się współcześnie wskaźniki dotyczące pozycji rynkowej i finansowej przedsiębiorstw.

W literaturze z zakresu teorii organizacji i zarządzania spotkać można wiele koncepcji ..cyklu życia” organizacji. W większości wyróżnia się następujące fazy: narodziny organizacji i walkę o przetrwanie, młodość i dynamiczny wzrost, dojrzałość i, niekiedy, upadek.

Według G.L. Lippitta i W.N. Schmidta w fazie pierwszej głównym celem organizacji jest utrzymanie się na rynku, w drugiej uwaga zarządzających skoncentrowana jest na stabilizowaniu organizacji i wyrabianiu dobrej reputacji rynkowej (marki) fazę trzecią charakteryzuje dążenie do osiągnięcia „wyjątkowości”, do budowania solidnych podstaw przyszłego rozwoju oraz skłonność do świadczenia na rzecz społeczeństwa [Lippitt, Schmidt, 1967],

Dodaj Komentarz