Jeste� w: Home > Rynek Finansowy > D3 – przyjmujemy założenie jak wyżej i ustalamy cenę średnią,

D3 – przyjmujemy założenie jak wyżej i ustalamy cenę średnią,

D4 – przyjmujemy założenie jak wyżej i ustalamy cenę niską,

D5 – produkty wprowadzamy zakładając pojawienie się konkurencji, ustalamy cenę wysoką i przewidujemy, że konkurent zrobi podobnie (też ustali na swój produkt cenę wysoką),

D6 – ustalamy cenę wysoką i przewidujemy, że konkurent określi swoją na średnim poziomie,

D7 – ustalamy cenę wysoką i przewidujemy, że konkurent ustali cenę niską,

D8 – ustalamy cenę „Mixa” na poziomie średnim, przewidując ustalenie przez konkurenta ceny wysokiej,

D9 – ustalamy cenę średnią i przewidujemy, że konkurent zrobi podobnie,

DIO – ustalamy cenę średnią i zakładamy, że konkurent ustali cenę niską,

Dli – ustalamy na „Mixa” cenę niską i przyjmujemy, że konkurent ustali na swój produkt cenę wysoką.

D12 – ustalamy cenę niską i przewidujemy, że konkurent ustali cenę średnią,

Dl3 – ustalamy cenę niską i zakładamy, że konkurent zrobi podobnie.

Dodaj Komentarz