Jeste� w: Home > Rynek Finansowy > DECYZJE A ZARZĄDZANIE

DECYZJE A ZARZĄDZANIE

Na pytanie, czym jest zarządzanie, padają różne odpowiedzi. Dla cybernetyka zarządzanie to sterowanie procesami zachodzącymi w organizacji, dla socjologa – to przede wszystkim władza nad osobami wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa, urzędu itp. W klasycznej teorii organizacji zarządzanie widziane jest jako zbiór funkcji kierowniczych, spośród których najczęściej wymienianymi są: planowanie, organizowanie, koordynacja, motywowanie i kontrola. Jednak na pytanie: co robią zarządzający, wszyscy zgodnie odpowiadają: podejmują decyzje.

Co oznacza to pojęcie, na czym polega decydowanie i czemu decyzje służą? Spójrzmy na kilka przykładów sytuacji, w których wystąpiło to zjawisko.

Kierownik sklepu firmowego zakładów obuwniczych odchodzi na emeryturę. Bez kierownika sklep nie może funkcjonować. Na stanowisko to zgłosiło się kilku chętnych. Dyrektor zakładu, w porozumieniu z kierownikiem działu spraw osobowych i pracownikami sklepu, wybrał spośród nich Kazimierza Z., zdecydował, że on właśnie będzie nowym szefem.

Ministerstwo Przekształceń Własnościowych przeprowadza prywatyzację przedsiębiorstw państwowych. Każdorazowo podejmuje decyzję, wybierając jej formę: sprzedaż jednemu inwestorowi, akcjonariat pracowniczy (rozprowadzenie akcji między zatrudnionych w firmie), ofertę publiczną, publiczną sprzedaż akcji ze szczególnymi preferencjami dla drobnych akcjonariuszy.

Budynek szkolny wymaga generalnego remontu, który musi być przeprowadzony w miesiącach wakacyjnych. Rozpisany został przetarg na jego wykonanie. Do kuratorium oświaty, które jest dysponentem budynku, napłynęło kilka ofert, w których ewentualni wykonawcy określają warunki, na jakich skłonni są podjąć się realizacji. Kuratorium musi wybrać jedną z nich, musi rozstrzygnąć, z którym z wykonawców podpisze umowę na wykonanie remontu, musi podjąć decyzję.

Dodaj Komentarz