Jeste� w: Home > Rynek Finansowy > Henryk Sęk – ciąg dalszy

Henryk Sęk – ciąg dalszy

W czasach komunizmu pracował w handlu zagranicznym. Praktykę marketingu poznał kierując jedną z polskich spółek w Niemczech. Teorii uczył się jeszcze w latach siedemdziesiątych na kursach dla wyższej kadry kierowniczej w najlepszych szkołach zarządzania, między innymi w słynnej Harvard Business School w USA, gdzie ukończył trzymiesięczny kurs. Wnosił sporo pomysłów na kierownicze gremium „Automatyki”. „Przerost ambicji”, myślał Sęk z pewną irytacją, porównując w myślach swoich dwóch najbliższych współpracowników. Pozostali to:

– dyrektor finansowy mgr Ryszard Malinowski, w opinii Sęka człowiek całkowicie pozbawiony inicjatywy, ale za to świetnie znający aktualne przepisy

– dyrektor techniczny inż. Jan Zwoleń, któremu podlega dział głównego technologa oraz to, co pozostało z potężnego kiedyś ośrodka badawczo- rozwojowego, niezły fachowiec znany przede wszystkim z poczucia humoru

– szefowa działu kadr mgr Ewa Pawłowska, bardzo młoda absolwentka Wydziału Zarządzania UW, pełna pomysłów na temat gospodarowania „potencjałem społecznym”, ale bardzo jeszcze niedoświadczona

– kierownicy trzech nowo utworzonych wydziałów: kompletacji dostaw i serwisu, kompletnych systemów automatyki, części i podzespołów, świeżo awansowani młodzi inżynierowie, których trzeba jeszcze uczyć samodzielności.

Parkując przed budynkiem Radia punktualnie o 7:17 Sęk myślał jeszcze o mającej się rozpocząć bez niego odprawie i dojrzałości swojego zespołu, ale wchodząc do budynku szybko „przestawił się” na spotkanie na antenie. Uświadomił sobie wynik wczorajszych przemyśleń na ten temat: „Stworzyć wrażenie firmy dynamicznej o wyraźnie wytyczonej strategii, pominąć sprawy zapóźnienia technologicznego i konstrukcyjnego”.

Rozmowa przed mikrofonem poszła dobrze. Dziennikarzowi chodziło najwyraźniej o „pozytywny” przykład udanej restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego. Opłaciło się wcześniejsze, staranne przemyślenie wypowiedzi. Prezes „Automatyki” nauczył się tego na zajęciach z komunikowania prowadzonych na podyplomowych kursach z dziedziny zarządzania, na które uczęszczał w latach 1989-1991.

Dodaj Komentarz