Jeste� w: Home > Rynek Finansowy > Każda decyzja jest aktem wyboru

Każda decyzja jest aktem wyboru

Szczególną grupę sytuacji decyzyjnych w sferze społecznej organizacji stanowią problemy podziału między pracowników różnych dodatkowych dóbr, jakimi organizacja dysponuje (premii, mieszkań, wczasów, miejsc w żłobku zakładowym itp.). Zasady tych podziałów są najczęściej mało przejrzyste i konieczne są indywidualne rozstrzygnięcia, a więc znów decyzje.

Decyzje podejmowane w podsystemie technicznym są związane z doborem środków, sposobów i metod realizowania różnych funkcji i zadań w organizacji. Chodzi tu zawsze o zaprojektowanie jak najsprawniejszych i produktywnych kombinacji tych czynników. W przedsiębiorstwie produkcyjnym decyzje te dotyczą: asortymentu wyrobów, wielkości produkcji w poszczególnych grupach, technologii wytwarzania, zasileń finansowych, wielkości zapasów, konserwacji maszyn i urządzeń, organizacji procesów wytwarzania, obiegu informacji, przepływu materiałów, transportu, form sprzedaży, usług serwisowych. Wiele z tych zagadnień omawiamy w rozdziale VI.

Każda decyzja jest aktem wyboru, ale sam wybór jest najczęściej ostatnim etapem mniej lub bardziej rozbudowanego procesu decyzyjnego, którego początkiem jest uświadomienie sobie istnienia sytuacji decyzyjnej i sformułowanie jej w postaci problemu do rozwiązania. Podmiotem tego procesu (decydentem) może być jednostka lub grupa. Zacznijmy od kilku przykładów rzeczywistych procesów decyzyjnych w organizacjach.

Dodaj Komentarz