Jeste� w: Home > Rynek Finansowy > Organizacje bardzo cenią sobie kontakty handlowe z państwem

Organizacje bardzo cenią sobie kontakty handlowe z państwem

Państwo występuje również w charakterze inwestora przeznaczając środki budżetowe na realizację wybranych przedsięwzięć w sferze produkcji, szkolnictwa, ochrony zdrowia, opieki społecznej, transportu, łączności itp. Może to robić powołując państwowe przedsiębiorstwa lub uzupełniając ze środków budżetowych niedostateczne środki własne firm prywatnych lub spółdzielczych realizujących preferowane przez państwo cele i zadania. Państwo może też inwestować środki budżetowe w zakupy przedsiębiorstw lub ich części oraz zakupy akcji spółek.

Państwo to także poważny nabywca dóbr i usług. W przypadku organizacji pracujących dla potrzeb wojska państwo jest niemal monopolistycznym nabywcą. Zamówienia rządowe dotyczą również wielu innych dziedzin produkcji: żywności, lekarstw, aparatury medycznej, elektroniki, surowców itp.

Organizacje bardzo cenią sobie kontakty handlowe z państwem. Są one dla nich atrakcyjne, ponieważ pozwalają znacznie zredukować nakłady na reklamę wyrobów, uniknąć pośrednictwa firm handlowych i marż. Ponadto współpraca ta opiera się często na umowach długookresowych, zawieranych na dostawy dużych partii towarów. Agendy państwowe, dysponujące środkami budżetowymi, są też często skłonne płacić więcej, niż staranniej kalkulujący koszty prywatny nabywca.

Dodaj Komentarz