Czy warto korzystać z usług Venture Capitals ? – pożyczki

Praktycznie każda rozwijająca się firma napotyka w pewnym momencie swojej działalności taki stan , że bez dodatkowych znaczących środków finansowych nie jest w stanie pozwolić sobie na rozwój , gdyż nie pozwalają na to różne czynniki takie jak produktywność parku maszynowego , powierzchnia fabryki czy też kwalifikacje pracowników. Wiadomo , że skompletowanie nowego parku maszynowego wraz z odpowiednim wyszkoleniem załogi która ma ten park maszynowy obsługiwać na pewno trwa określoną ilość czasu i nie zawsze możemy przeprowadzić to w krótkim okresie czasu. Oprócz samych kwalifikacji pracowników warto dodać , że wymiana maszyn wiąże się z ogromnymi kosztami , a więc jeśli firma swoimi własnymi siłami doprowadziła do momentu , gdzie nie da się zrobić dużego kroku na przód bez włożenia w firmę odpowiednich środków finansowych i konieczne dla dalszego rozwoju firmy jest pozyskanie finansowania zewnętrznego , następuje pytanie w jaki sposób takie finansowanie najlepiej załatwić ? Na pewno jednym z rozwiązań jest wzięcie kredytu bankowego. Wśród przedsiębiorców modne jest stwierdzenie , że aby otrzymać milion złotych kredytu z banku , trzeba mieć trzy miliony złotych zabezpiezenia. Chodzi generalnie rzecz biorąc o to , że zdobycie kredytu bankowego w Polsce jest dosyć trudnym zadaniem , i żeby go zdobyć trzeba bankowi udowodnić , że tak na prawdę nie potrzebujemy tego kredytu. Poza tym wzięcie kredytu jest dosyć ryzykowne , gdyż w przypadku niepowodzenia , oraz dużej inwestycji finansowanej jedynie przy pomocy kredytu bankowego ryzykujemy tak na prawdę bardzo dużo. Jednym z pomysłów na finansowanie inwestycji jest bez wątpienia skorzystanie z oferty aniołów biznesu czyli tak zwanych Venture Capitals. Venture Capitals to specjalne fundusze inwestycyjne , które inwestują swoje środki w firmy z dużym potencjałem rozwoju. Fundusze tego typu w zamian za objęcie pakietu akcji w takiej firmie oraz co oczywiste dokapitalizowanie takiej firmy oczekują w ciągu kilku lat znaczego wzrostu wartości spółki , w celu późniejszego odsprzedania akcji. Na pewno fundusze tego typu to bardzo dobra forma pozyskania kapitału , gdyż jeśli taki fundusz inwestuje w pewną firmę to po pierwsze – uważa za prawdopodobny wzrost wartości naszej spółki , a po drugie może nam również udzielić ważnych wskazówek które będą nam pomocne w celu dalszego zwiększania wartości spółki.

pożyczki

Tags:  

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>