Jeste� w: Home > Rynek Finansowy > Problemy jednostkowe

Problemy jednostkowe

Sytuacje decyzyjne, pojawiające się w podsystemie społecznym organizacji, związane są z szeroko pojmowaną gospodarką „zasobem ludzkim” i rozwiązywaniem konfliktów społecznych. W procesach decyzyjnych kształtowane są ogólne zasady selekcji kandydatów do pracy, wynagradzania i awansowania, prowadzenia negocjacji w przypadku sporów zbiorowych itp.

Inną grupę sytuacji decyzyjnych w tym obszarze stanowią problemy jednostkowe, pojawiające się doraźnie. Dyrektor handlowy przedsiębiorstwa zapowiedział swoje odejście. Pojawia się problem wyszukania i wybrania jego zastępcy. Ceniony konstruktor grozi przejściem do konkurencyjnego przedsiębiorstwa, jeśli nie uzyska podwyżki płacy. Zgodzić się na jego odejście czy przystać na stawiane przez niego warunki płacowe? Brygada robotników nie zgadza się na dalszą współpracę z dotychczasowy m kierownikiem. Uwzględnić ich protest i zmienić kierownika, zignorować ich postulat czy podjąć mediację między nimi a ich szefem? W obliczu wprowadzania nowej organizacji pracy cały wydział grozi strajkiem. Wycofać się z zamierzonego przedsięwzięcia, ukarać przywódców buntu czy zrobić wszystko, żeby przekonać ich do swoich racji i konieczności zmian? Żadna z sytuacji nie rokuje szans na samorzutne rozwiązanie. Konieczna jest interwencja kierownictwa.

Dodaj Komentarz