Jeste� w: Home > Rynek Finansowy > Proces formułowania celów organizacji

Proces formułowania celów organizacji

Istotnym ograniczeniem zewnętrznym w procesie formułowania celów organizacji jest system prawny. Laboratorium chemiczne, w którym można by produkować narkotyki, nie może tego robić bez zezwolenia i kontroli właściwych organów. Żadne przedsiębiorstwo nie może dysponować całością swojego dochodu, ponieważ obowiązujące prawo rozstrzyga, jaką jego część musi przekazać do budżetu państwa w postaci podatków.

Realizując własne interesy i cele żadna organizacja nie może całkowicie ignorować oczekiwań swego otoczenia (dostawców, odbiorców, kooperantów, klientów, sąsiadów, opinii publicznej itd.) ani tego, „jak wygląda w jego oczach”. Dlatego kształtowanie właściwego społecznego wizerunku jest niezwykle ważnym celem każdej firmy i instytucji. Do zagadnień tych wracamy we fragmencie „otoczenie organizacji”.

Chociaż proces określania celów organizacji jest grą interesów', możliwości i ograniczeń, chociaż uczestniczą w nim różne jednostki i grupy społeczne, to zawsze główną odpowiedzialność za ostateczne jego wyniki ponoszą menedżerowie. Pamiętajmy: odkrywanie interesów organizacji i formułowania jej celów jest jedną z najistotniejszych funkcji zarządzania.

Dodaj Komentarz