Jeste� w: Home > Rynek Finansowy > Rola przedsiębiorcy

Rola przedsiębiorcy

Występując w roli rzecznika zarządzający informuje otoczenie organizacji o jej sprawach. Jest to jeden z ważnych elementów pubiic relations. Sęk pełni! rolę rzecznika występując w audycji radiowej.

Rola przedsiębiorcy wiąże się z wprowadzaniem innowacji i podejmowaniem skalkulowanego ryzyka. Sęk występuje więc w roli przedsiębiorcy budując strategię swojej firmy, podejmując decyzję zakupu szwajcarskich pras i finansowania tego zakupu, względnie decydując się na wejście „Automatyki” na rynek systemów dla energetyki.

Rolę przeciwdziałającego zakłóceniom prezes „Automatyki” pełnił w trakcie porannej narady kierownictwa. Najpierw uśmierzył kłótnię zagrażającą normalnemu funkcjonowaniu kierownictwa firmy, a następnie podjął działania zapobiegające opóźnieniu dostawy.

W roli rozdzielającego zasoby Sęk wystąpił podejmując decyzję o pracy na trzy zmiany przy realizacji zamówienia dla elektrowni oraz rozważając wspólnie z Pawłowską wysokość nakładów na szkolenie pracowników,

W roli negocjatora nasz bohater wystąpił w rozmowie z Krukiem (sprawa wynajęcia wolnej powierzchni w budynkach „Automatyki”) i na umówionym spotkaniu z prezesem Powszechnego Banku Kredytowego negocjując warunki finansowania zakupu pras.

Pełnienie różnorodnych ról składa się na wysoce zróżnicowane formy aktywności menedżerów (zaplanowane i niezaplanowane spotkania, rozmowy telefoniczne, „przechadzki”, obchody, praca własna przy biurku).

Dodaj Komentarz