Rola reprezentacyjna

Pełnienie roli reprezentacyjnej polega na pewnych funkcjach ceremonialnych, które służą tworzeniu właściwego klimatu kontaktów wewnątrz i na zewnątrz organizacji, oraz promowaniu pozytywnego obrazu firmy i jej szefa, 18 maja 1995 roku Henryk Sęk dwukrotnie wystąpił w tej roli: odbywając kurtuazyjne spotkanie z dyrektorem słowackiej cukrowni oraz uczestnicząc w uroczystej sesji rady miejskiej w N. W obydwu przypadkach działania Sęka skierowane były na zewnątrz firmy. Rola reprezentacyjna może jednak dotyczyć także i jej wnętrza, wtedy na przykład, gdy szef uczestniczy w uroczystych spotkaniach pracowników, przyjmuje zaproszenie na ślub lub chrzciny albo dokonuje uroczystego otwarcia jakiegoś nowego obiektu.

Rola przywódcy polega na wytyczeniu celów, mobilizacji zespołu do ich osiągnięcia oraz na stworzeniu zespołowi organizacyjnych i materialnych warunków działania. Sęk wystąpił w roli przywódcy w momencie, gdy na posiedzeniu kierowniczego gremium „Automatyki” rozgorzała kłótnia wokół zagrożonej opóźnieniem dostawy dla elektrowni. Po pierwsze, wytyczył cel: niedopuszczenie do opóźnienia. Po drugie, uczynił z tego sprawę ambicjonalną dla całego zespołu, a zwłaszcza dla dwóch kluczowych osób: Smoleńskiego i Wasiaka. Po trzecie wreszcie, zapewnił warunki realizacji celu: godziny nadliczbowe i zespół mający zająć się organizacyjnym usytuowaniem funkcji zaopatrzenia.

Funkcja łącznika polega na ułatwianiu i organizowaniu kontaktów ważnych dla prawidłowego funkcjonowania firmy. Dotyczy to zwłaszcza stosunków z zewnętrznym otoczeniem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>