Wolni maklerzy

Obok Kursenmaklera istnieją jeszcze „wolni maklerzy”. Jedni i drudzy zajmują się pośrednictwem w obrocie papierami wartościowymi, choć mogą także dokonywać transakcji na własny rachunek. Ich dochodami jest prowizja liczona od wysokości obrotu. Mogą oni dokonywać transakcji kupna-sprzedaży wyłącznie na swój własny rachunek, transakcje jednak na rzecz ich klientów mają pierwszeństwo. Między Kursenmakferem a „wolnym maklerem” jest jednak ogromna różnica, wynikająca z pewnych szczególnych obowiązków spoczywających na tym pierwszym.

Kursenmakler ma obowiązek, dokładnie o godz. 12.00, ustalić tzw. jednolity kurs dnia, który jest kursem równowagi między podażą a popytem, ściślej, ceną, po której udaje się sprzedać najwięcej danego rodzaju papierów wartościowych. Jednolitą ceną dnia objęte są wszystkie drobne pakiety tych avoirów (poniżej 50 szt.). Także jednak znaczną część większych pakietów sprzedaje się w tym systemie, ponieważ życzą sobie tego inwestorzy.

W tych warunkach „wolny makler” jest jedynie pośrednikiem przy realizacji większych zleceń, które nie muszą podlegać rygorom jednolitej ceny dnia. Może zleconej transakcji dokonać w dowolnym momencie. Profesjonalne doświadczenia, znajomość trendów kursowych i zespół innych informacji powinny mu podpowiedzieć, kiedy dokładnie powinien przystąpić do transakcji. Im bowiem korzystniejsze rezultaty uzyska, tym ma większe szanse na uzyskanie dalszych zleceń i dalszych dochodów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>