Kierowanie zachowaniem podległych pracowników

Kierowanie zachowaniem podległych pracowników zdominowało działania Sęka na naradzie kierownictwa. Najpierw musiał zapobiec niszczącemu konfliktowi, a następnie skłonić Smoleńskiego do szybkiego skorygowania popełnionych błędów oraz uruchomić działania mające na celu uzdrowienie funkcji zaopatrzenia.

Kształtowania potencjału społecznego organizacji dotyczy plan zatrudnienia i szkoleń pracowników opracowywany przez Pawłowską.

W działaniach podejmowanych przez ekipę kierowniczą „Automatyki” wyraźnie widać wpływ umiędzynarodowienia procesów zarządzania. Świadczy o tym zarówno wizyta dyrektora słowackiej cukrowni, jak i wieczorne spotkanie Sęka z przedstawicielem firmy Honeywell. Najważniejsze jest jednak to, że na rynku polskim firma musi konkurować z czołowymi koncernami światowymi, takimi jak ABB. Zmusza to do poszukiwania zagranicznego partnera, który umożliwiłby „Automatyce” przezwyciężenie zapóżnienia technologicznego. Zapóźnienie to narastało latami. Światowi liderzy, tacy jak Honeywell, Siemens, Rosemount czy Fisher, przeznaczali na badania i rozwój nowych produktów w dziedzinie automatyki przemysłowej 100-200 milionów dolarów rocznie. „Automatyka” w tym czasie mogła przeznaczyć na ten cel najwyżej 2-3 miliony rocznie, a często znacznie mniej. Liderzy nie są zainteresowani sprzedażą licencji na swoje najnowsze produkty. Najwyżej mogą wejść w jakąś formę porozumienia i współpracy z lokalną firmą (taką jak „Automatyka”), by wykorzystać jej kontakty handlowe, dostęp do rynku czy możliwości w zakresie instalacji oraz serwisu i sprzedawać swoje własne produkty. Jak dotąd jednak nie znaleziono takiego partnera.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>