Jeste� w: Home > Rynek Finansowy > MENEDŻER DOSKONAŁY

MENEDŻER DOSKONAŁY

Obserwując jeden dzień pracy prezesa „Automatyki” nietrudno zorientować się, że zarządzanie wymaga spełnienia szeregu niełatwych warunków'. Spróbujmy dokonać ich zestawienia.

Pełnienie funkcji zarządzania wymaga pewnych cech psycho-fizycznych. Menedżer musi być odporny na zmęczenie i zdolny do wykonywania bardzo zróżnicowanych zadań w całkowicie nienormowanym czasie pracy, który rzadko trwa krócej niż 10-12 godzin dziennie. Konieczna jest podzielność uwagi, a zarazem zdolność do koncentracji i szybkiego reagowania. Praca menedżera obfituje w stresy i przeciążenia, sukcesy przeplatają się z porażkami. Widać to nawet na przykładzie jednego dnia prezesa „Automatyki”: obywatelstwo honorowe i przegrany przetarg (co źle wróży na przyszłość), i ISO 9000, i wyraźne trudności w rokowaniach z bankiem.

Po to, by radzić sobie w takich zmieniających się sytuacjach, potrzeba odporności na stresy i umiejętności chłodnej, spokojnej analizy. Nie wolno ulegać emocjom i nabierać zbyt osobistego stosunku do spraw i ludzi. Katastrofalne byłoby, na przykład, gdyby Sęk potraktował zaczepki związkowców w kategoriach osobistej obrazy. Uniemożliwiłoby to lub poważnie utrudniło dalsze negocjacje, bez których nie dałoby się utrzymać spokoju w firmie,

Zarządzanie wymaga specyficznej motywacji. Potrzebna jest silna motywacja osiągnięć prestiżowych i materialnych, potrzeba władzy (dominacji nad innymi ludźmi), a zarazem „szczypta szaleństwa”: wielkie ambicje dla firmy i dla siebie, zamiłowanie do ryzyka i związanych z nim emocji, ale także potrzeba tworzenia trwałych wartości, bycia społecznie użytecznym. Taka silna motywacja stwarza podstawy do narzucenia sobie morderczego tempa pracy i żelaznej samodyscypliny. Taka motywacja jest trudna do pogodzenia z życiem rodzinnym. Osoby, które chcą wiele czasu i uwagi poświęcić rodzinie, nie znajdą ich już dość dla firmy.

Dodaj Komentarz