Jeste� w: Home > Rynek Finansowy > NA CZYM POLEGA ZARZĄDZANIE?

NA CZYM POLEGA ZARZĄDZANIE?

Henryk Sęk niewątpliwie zajmuje się zarządzaniem swoją firmą. Zastanówmy się, jaki jest ogólniejszy sens opisanych powyżej działań, które na pierwszy rzut oka mogą nawet sprawiać wrażenie chaosu i przypadkowości.

Zarządzanie jest więc swego rodzaju „wędrówką przez chaos”, konstruowaniem rzeczywistości z dostępnych zarządzającemu elementów: pomysłów, ludzi i relacji między nimi, instytucji formalno-prawnych, środków materialnych (maszyn, urządzeń, budynków, materiałów, wyrobów gotowych itp.) i pieniężnych, a także praw do dysponowania nimi. Cały dzień pracy Sęka i jego współpracowników to właśnie ciągłe tworzenie i modyfikowanie takich konstrukcji. Otwarte pozostaje jednak pytanie, jaki jest cel tych działań i skąd biorą się „projekty”, ogólne założenia leżące u podstaw konstrukcji tworzonych w procesie zarządzania. Obie te kwestie mają fundamentalne znaczenie dla zrozumienia pojęcia zarządzania.

Jest rzeczą bezsporną, że najbardziej ogólnym celem wszelkich organizacji jest przetrwanie i rozwój [Koźmiński, Obłój, 1989, s. 23]. Widać to wyraźnie na przykładzie „Automatyki”, która na skutek niedostosowania do warunków otwartej gospodarki rynkowej była zagrożona w samym swoim istnieniu. Dążenie do przetrwania i rozwoju dotyczy nie tylko całych organizacji, ale i poszczególnych ich części (pionów, działów, wydziałów, służb), a zwłaszcza ich organów kierowniczych, które w naturalny sposób dążą do utrzymania ciągłości swych funkcji. Potoczne określenie „trzymanie się stołka” (widoczne także w zachowaniach członków kierownictwa „Automatyki”) opisuje bardzo realne zjawisko znajdujące pełne uzasadnienie zarówno w prawach psychiki ludzkiej, jak i funkcjonowania organizacji. Dochodzimy więc do pozornego paradoksu: zarządzanie służy zarządzaniu, albo też ściślej – temu, by organy zarządzające mogły kontynuować swoje istnienie i działanie.

Dodaj Komentarz