Nieformalne grupy społeczne – kontynuacja

Większość ostrych konfliktów społecznych w organizacjach ma u swoich podstaw nie funkcjonalne, ale właśnie warstwowe podziały społeczne. Pojawiają się one wówczas, gdy warstwy te odkrywają wspólnotę swoich interesów, wspólne zagrożenia lub szanse. Zmieniają się wówczas w aktywne grupy interesów.

Do powstawania takiej grupy nie wystarcza samo uświadomienie przez jej członków wspólnoty interesów konieczne jest także odkrycie możliwości skutecznej ich obrony. Brak poczucia tych możliwości sprawia, że często w organizacjach grupy o najniższym statusie są najbardziej apatyczne i wywierają znacznie mniejszą presję na zmiany, niż grupy bardziej od nich uprzywilejowane.

Aktywność organizacyjnych grup interesów nasila się zwłaszcza w okresie kryzysów, spadku poziomu efektywności organizacji i w trakcie wdrażania zmian. W tym bowiem czasie ludzie wyraźniej widzą szanse i zagrożenia dla realizacji wspólnych/odrębnych interesów,

Interesującą analizę funkcjonowania w organizacji grup społecznych o zróżnicowanym statusie przedstawił L.R. Sayles w swojej książce Behavior of Industrial Work Groups [zob. Kulpińska, Sarapata, 1966, s. 203-242]. Ze względu na sposób działania i poziom aktywności wyróżnił on konserwatywne, strategiczne, wybuchowe i a p a t y c zn e grupy interesów.

Grupy konserwatywne nastawione są głównie na obronę swoich pozycji. Ich uczestnicy rekrutują się z reguły z wyższych i najwyższych szczebli zarządzania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>