Organizacje troszczą się o swój image

Organizacje coraz bardziej troszczą się o swój image. Jeśli społeczne otoczenie nie akceptuje firmy, uważa ją za „nieetyczną”, zbyt mało solidną czy wiarygodną, może bardzo skutecznie utrudniać jej funkcjonowanie. Ataki prasy, radia czy telewizji zniszczyły niejedną organizację. Władza opinii publicznej jest we współczesnym świecie równie silna, jak władza pieniądza czy państwa. Wszystkie organizacje> muszą się z tym liczyć, szczególnie zaś te funkcjonujące w małych, silnie zintegrowanych kulturowo społecznościach oraz te, które są przedmiotem specjalnego zainteresowania (np. firmy produkujące leki).

Zmiany zachodzące w wymienionych subotoczeniach muszą być nieustannie rozpoznawane i śledzone przez menedżerów. Tylko wówczas możliwa jest właściwa odpowiedź na nie. Niektóre z nich mają charakter zjawisk ściśle przyrodniczych (np. zmiany klimatyczne) lub paraprzyrodniczych (żywiołowe ruchy cen paliw czy surowców na rynkach światowych, ceny akcji, migracje ludności itp.). Zmiany te można tylko przewidywać, wpływ organizacji na nie jest żaden lub niewielki.

Natura zjawisk przyrodniczych polega na tym, że przebiegają według właściwych sobie prawidłowości, ignorując zupełnie istnienie tych, których interesów dotykają. Ten segment otoczenia organizacji określić można mianem natura.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>