Jeste� w: Home > Rynek Finansowy > Segment gra

Segment gra

W ten sposób weszliśmy w trzeci segment otoczenia organizacji, segment gra. Tworzą go najróżniejsi partnerzy organizacji, głównie jej rynkowi kontrahenci: klienci, dostawcy, banki, kooperanci, podwykonawcy, usługodawcy, usługobiorcy itp. Realizują oni własne interesy i cele, ale do tego potrzebują innych organizacji i zasobów, którymi one dysponują. Wchodzą więc w najróżniejsze związki, wymieniają dobra, usługi i informacje, bacząc pilnie na to, by wymiana była dla nich opłacalna. W tej partnerskiej grze musi być ona korzystna dla wszystkich uczestników. Tylko pod tym warunkiem podejmują ją i stają się dla siebie atrakcyjni. Mają interesy wspólne, ale również odrębne. Muszą je nieustannie rozpoznawać, negocjować i dochodzić do kompromisów. Muszą znaleźć wspólny język porozumiewania się oraz odkryć i stosować reguły gry. Partnera można ..ograć”, ale nie wolno zniszczyć. Można być negocjatorem „twardym”, ale zawsze lojalnym. Lojalność i wzajemne szanowanie odrębnych interesów są etyczną podstawą tych gier.

Inaczej ma się sprawa z przeciwnikiem, z segmentem walka. To też rodzaj gry, tyle że chodzi w niej o zniszczenie przeciwnika lub znaczne osłabienie jego siły. Ta gra jest grą o sumie zerowej. Wygrana jednej strony oznacza przegraną drugiej. Przeciwnicy organizacji rynkowych to przede wszystkim ich rynkowi konkurenci. Gdy jeden z nich poszerza swój udział w rynku, inny go traci. Tu już przestaje obowiązywać wzajemna lojalność, żadna wspólnota interesów nie istnieje. Bywa jednak, że dotychczasowi konkurenci znajdą „wspólnego wroga” i połączą swoje siły. Ale to oznacza tylko przeniesienie walki na inny obszar.

Tak, w przybliżeniu, prezentuje się otoczenie współczesnych organizacji. Graficznie rzecz ujmując, wygląda to mniej więcej tak jak na rysunku 1.3.

Dodaj Komentarz