Jeste� w: Home > Rynek Finansowy > Zarządzanie wymaga pewnych kwalifikacji intelektualnych

Zarządzanie wymaga pewnych kwalifikacji intelektualnych

Dobre rozumienie innych ludzi jest warunkiem zindywidualizowanego podejścia do nich, czyli odwoływania się do takich motywów, które są dla konkretnej osoby najważniejsze. Dlatego Sęk zagroził Smoleńskiemu „uderzeniem po kieszeni”, a w przypadku Wasiaka odwołał się do ambicji. Dlatego, rozmawiając z działaczami związkowymi, wspomniał o nadmiernym zatrudnieniu jako o czynniku zniechęcającym ewentualnych zagranicznych inwestorów.

Oddziaływanie na ludzi wymaga umiejętności aktywnego komunikowania się, czyli przekazywania im zamierzonych komunikatów. Szczególnie ważna jest tutaj umiejętność konkretnego i zwięzłego wyrażania się w mowie i w piśmie.

Zarządzanie wymaga pewnych kwalifikacji intelektualnych. Najważniejszą z nich jest umiejętność szybkiego uczenia się, poznawania nowych rzeczy, opanowywania nowych umiejętności. Szybko zmienia się bowiem otoczenie firmy i wynikające stąd szanse i zagrożenia. Dobra orientacja w ekonomicznym, społecznym, politycznym i prawnym otoczeniu przedsiębiorstwa wymaga z kolei szerokich horyzontów i stale aktualizowanej, choć z konieczności eklektycznej, wiedzy z wielu różnych dziedzin: polityki, prawa, ekonomii, finansów, historii, kultury i innych.

Taki zestaw informacji można znaleźć w najczęściej czytanych przez menedżerów gazetach i czasopismach, jak: „Wall Street Journal”, „Financial Times”, „Business Week”, „Newsweek”, „Time”, „The Economisf’, „Forbes”, a w Polsce: „Wprost”, „Cash”, „Gazeta Bankowa”, „Rzeczpospolita”, „Polityka” czy „Życie Gospodarcze”. Po to, by prawidłowo rozumieć i interpretować te informacje oraz wyciągać z nich wnioski dla własnej firmy, konieczne jest solidne ogólne wykształcenie między innymi w zakresie ekonomii, socjologii, nauk politycznych i prawa.

Dodaj Komentarz