Jeste� w: Home > Rynek Finansowy > Dobór decydentów

Dobór decydentów

Fakt, że zarządzanie nierozerwalnie związane jest z koniecznością podejmowania decyzji, stawia przed organizacjami dwa niezwykłej wagi problemy. Pierwszy ma charakter strukturalny. W większości organizacji zarządzanie jest rozproszone – nie decyduje jeden człowiek, lecz wiele osób, wielu menedżerów. Problemem do rozwiązania staje się podzielenie między nich odpowiedzialności za funkcjonowanie całości i uprawnień decyzyjnych tak, aby powstał sprawny podsystem informacyjno-decyzyjny. Do zagadnień tych wracamy w rozdziale VII i XI.

Drugą ważną kwestią jest dobór decydentów. Podejmowanie racjonalnych decyzji w złożonych i zmiennych sytuacjach wymaga bowiem nie tylko wiedzy i informacji, lecz także odpowiednich cech osobowości: inteligencji, poczucia odpowiedzialności, skłonności do podejmowania „wyważonego” ryzyka, umiejętności współpracy z innymi i dochodzenia do porozumienia, wrażliwości na pojawiające się problemy itp. Ujmijmy to krótko: ważna jest strona techniczna systemów organizacyjnych, ale także, a może przede wszystkim, to, by właściwi ludzie znaleźli się na właściwych miejscach. Wątek ten rozwijamy w innych częściach tej pracy.

Giełda powinna być miejscem, gdzie najlepiej (najkorzystniej, najszybciej) się sprzedaje lub kupuje. Potrzebne ku temu jest spotkanie w miarę największego grona potencjalnych nabywców i sprzedających. Pierwsze takie spotkania nosiły w Berlinie nazwę Morgensprechen, które od 1696 r., zgodnie z panującą modą europejską, zaczęto określać jako Boerse. Nazwa ta już wtedy miała starą tradycję. Pierwsze bowiem takie spotkania odbywały się w XIV wieku w domu rodziny van der Beurse, w niderlandzkiej Brugii.

Dodaj Komentarz