Jeste� w: Home > Rynek Finansowy > Nowy produkt

Nowy produkt

Laboratorium farmaceutyczne opracowało recepturę odżywki dla dzieci o nowych właściwościach. Dyrektor handlowy firmy musi podjąć decyzję, czy wprowadzić ten wyrób na rynek oraz jaką ustalić na niego cenę. Jeśli zdecyduje nie wprowadzać go, zyski będą równe zeru. Jeśli podejmie produkcję, zyski będą uzależnione od ceny, jaką na wyrób ustali, oraz od wielkości popytu, który będzie mniejszy lub większy w zależności od tego, czy na rynku pojawi się w tym czasie wyrób podobny i jak będzie się kształtować jego cena.

Dla produktu, któremu firma nadała handlową nazwę „Mix”, może zostać ustalona wysoka cena, sięgająca granicy „psychologicznej bariery rynkowej”, powyżej której klienci nie będą w ogóle przejawiać nim zainteresowania, lub cena niska, dająca najniższy, ale jeszcze akceptowany przez producenta poziom rentowności produkcji, bądź cena średnia. Jeśli na rynku w krótkim okresie ma szansę pojawić się produkt konkurencyjny wobec „Mixa”, jego producent będzie miał do wyboru również ustalenie ceny na poziomie wysokim, średnim lub niskim. Zakładając, że produkt konkurencyjny może, ale nie musi, pojawić się na rynku, musimy przeanalizować następujący zbiór wariantów sytuacji i możliwych decyzji własnych:

D2 – produkt wprowadzamy zakładając, że wyrób konkurencyjny nie pojawi się, i ustalamy na „Mixa” cenę wysoką,

Dodaj Komentarz