DECYZJE A ZARZĄDZANIE

Na pytanie, czym jest zarządzanie, padają różne odpowiedzi. Dla cybernetyka zarządzanie to sterowanie procesami zachodzącymi w organizacji, dla socjologa – to przede wszystkim władza nad osobami wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa, urzędu itp. W klasycznej teorii organizacji zarządzanie widziane jest jako zbiór funkcji kierowniczych, spośród których najczęściej wymienianymi są: planowanie, organizowanie, koordynacja, motywowanie i kontrola. Jednak na pytanie: co robią zarządzający, wszyscy zgodnie odpowiadają: podejmują decyzje.

[…]

Dobór decydentów

Fakt, że zarządzanie nierozerwalnie związane jest z koniecznością podejmowania decyzji, stawia przed organizacjami dwa niezwykłej wagi problemy. Pierwszy ma charakter strukturalny. W większości organizacji zarządzanie jest rozproszone – nie decyduje jeden człowiek, lecz wiele osób, wielu menedżerów. Problemem do rozwiązania staje się podzielenie między nich odpowiedzialności za funkcjonowanie całości i uprawnień decyzyjnych tak, aby powstał sprawny podsystem informacyjno-decyzyjny. Do zagadnień tych wracamy w rozdziale VII i XI.

[…]

Czy warto korzystać z usług Venture Capitals ? – pożyczki

Praktycznie każda rozwijająca się firma napotyka w pewnym momencie swojej działalności taki stan , że bez dodatkowych znaczących środków finansowych nie jest w stanie pozwolić sobie na rozwój , gdyż nie pozwalają na to różne czynniki takie jak produktywność parku maszynowego , powierzchnia fabryki czy też kwalifikacje pracowników. Wiadomo , że skompletowanie nowego parku maszynowego wraz z odpowiednim wyszkoleniem załogi która ma ten park maszynowy obsługiwać na pewno trwa określoną ilość czasu i nie zawsze możemy przeprowadzić to w krótkim okresie czasu. Oprócz samych kwalifikacji pracowników warto dodać , że wymiana maszyn wiąże się z ogromnymi kosztami , a więc jeśli firma swoimi własnymi siłami doprowadziła do momentu , gdzie nie da się zrobić dużego kroku na przód bez włożenia w firmę odpowiednich środków finansowych i konieczne dla dalszego rozwoju firmy jest pozyskanie finansowania zewnętrznego , następuje pytanie w jaki sposób takie finansowanie najlepiej załatwić ? Na pewno jednym z rozwiązań jest wzięcie kredytu bankowego. Wśród przedsiębiorców modne jest stwierdzenie , że aby otrzymać milion złotych kredytu z banku , trzeba mieć trzy miliony złotych zabezpiezenia. Chodzi generalnie rzecz biorąc o to , że zdobycie kredytu bankowego w Polsce jest dosyć trudnym zadaniem , i żeby go zdobyć trzeba bankowi udowodnić , że tak na prawdę nie potrzebujemy tego kredytu. Poza tym wzięcie kredytu jest dosyć ryzykowne , gdyż w przypadku niepowodzenia , oraz dużej inwestycji finansowanej jedynie przy pomocy kredytu bankowego ryzykujemy tak na prawdę bardzo dużo. Jednym z pomysłów na finansowanie inwestycji jest bez wątpienia skorzystanie z oferty aniołów biznesu czyli tak zwanych Venture Capitals. Venture Capitals to specjalne fundusze inwestycyjne , które inwestują swoje środki w firmy z dużym potencjałem rozwoju. Fundusze tego typu w zamian za objęcie pakietu akcji w takiej firmie oraz co oczywiste dokapitalizowanie takiej firmy oczekują w ciągu kilku lat znaczego wzrostu wartości spółki , w celu późniejszego odsprzedania akcji. Na pewno fundusze tego typu to bardzo dobra forma pozyskania kapitału , gdyż jeśli taki fundusz inwestuje w pewną firmę to po pierwsze – uważa za prawdopodobny wzrost wartości naszej spółki , a po drugie może nam również udzielić ważnych wskazówek które będą nam pomocne w celu dalszego zwiększania wartości spółki.

pożyczki

Tags:

Venture Capitals – w jaki sposób zdobyć kapitał na rozwój firmy za ich pomocą ? – firma

Jedną z wielu metod na pozyskanie kapitału na rozwój naszej firmy jest bez wątpienia skorzystanie z usług tak zwanych Aniołów Biznesu (ang. Venture Capitals). Są to specjalne fundusze inwestujące w firmy o dużym potencjalne rozwoju , aczkolwiek którym brakuje niezbędnej gotówki na dalszy rozwój. Aniołowie Biznesu rekrutują najbardziej obiecujące przedsiębiorstwa z wielu składających u nich aplikacje , w zamian obejmując pakiet akcji licząc na wzrost wartości firmy i późniejszą odsprzedaż udziałów w firmie. Co należy zrobić aby móc skorzystać z usług Aniołów Biznesu ? Przede wszystkim należy wiedzieć , że w Polsce istnieje kilkadziesiąt funduszy działających na zasadach Aniołów Biznesu czyli Venture Capitals. W większości przypadków są to fundusze wyspecjalizowane w danej dziedzinie gospodarki na przykład produkcja , chemia czy też informatyka. Oczywiście istnieje pełna grupa funduszy otwarta na współpracę z niemal każdą firmą niezależnie w jakiej dziedzinie się ona porusza. Tak więc na wstępnym etapie naszej przygody z Aniołami Biznesu powinniśmy wyselekcjonować te fundusze do których pasuje nam profil działalności , a jednocześnie będziemy pewni , że nasz projekt zostanie przynajmniej rozpatrzony. Pierwszym sitem selekcji jeśli chodzi o Venture Capitals jest uproszczony biznesplan naszej działalności który wysyłamy w zdecydowanej większości przypadków przy pomocy poczty elektronicznej – tylko nieliczne fundusze wymagają dokumentów w formie papierowej. Należy również zwrócić uwagę , bo może się tak zdarzyć , że niektórzy Aniołowie Biznesu mogą wymagać również dokumentacji w języku angielskim – szczególnie w przypadku , gdy kwota inwestycji jest wyższa niż zakłada to przeciętnie fundusz. Kolejnym etapem w rekrutacji , jest zaproszenie które możemy otrzymać od funduszu na prezentacje swojej firmy – jest to szczególnie istotny krok ponieważ już na nim może zapaść wstępna decyzja o wejściu funduszu w nasz biznes , objęcia pakietu akcji oraz dofinansowaniu naszego projektu. Na pewno ważną wiadomością jest fakt , że fundusze nigdy lub prawie nigdy nie inwestują w suche pomysły. Na pewno firma musi znajdować się w określonym stadium rozwoju , a nad nią musi już stać tylko szklany sufit , a żeby go przebić firma musi potrzebować zewnętrznego finansowania. Jeśli dostaniemy się do drugiego etapu selekcji możemy być z siebie dumni , ponieważ zdecydowana większość projektów odpada już w pierwszym etapie rekrutacji.

firma

Tags:

Biuro księgowe Gliwice – najlepsi ludzie

Biuro księgowe w Gliwicach to mili i fachowi ludzie.

Z tego co udało mi się zauważyć większość ludzi bierze pod uwagę to, czy dani specjaliści są fachowi. Moim zdaniem trudno powiedzieć, żeby to podejście było w 100% odpowiednie. Wydaje mi się, że sytuacja powinna wyglądać tak, jak w przypadku biuro księgowe Gliwice. W przypadku biuro księgowe Gliwice mamy do czynienia z fachowymi usługami oraz miłym podejście do klienta. Czy może być lepiej? W mojej ocenie absolutnie lepiej być nie może. Jeżeli zastanawiacie się jak długa jest moja współpraca z

biuro księgowe Gliwice

, odpowiadam, że można powiedzieć o kilku latach współpracy. Kilka lat współpracy to okres czasu, po którym absolutnie można wyciągać wnioski. Tak jak już powiedziałem, w przypadku biuro księgowe Gliwice wnioski są tylko i wyłącznie pozytywne. Myślę, że powiedziałem już wszystko, co jest najważniejsze. Jeżeli uważacie, że o czymś nie powiedziałem (albo coś jest niejasne), proszę o skontaktowanie się ze mną. Pytanie nie jest powodem do wstydu.

Tags: