Jeste w: Home >Archive for the ‘Rynek Finansowy’ Category

Polityka kredytowa banków

Kredyt finansowy w gospodarce rynkowej jest rodzajem lokomotywy napędzającej wzrost gospodarczy. W okresie przebudowy systemowej może i powinien być wyko-rzystany do finansowania inwestycji modernizacyjnych, unowocześnienia struktury produkcji, obniżenia kosztów własnych i przezwyciężenia recesji gospodarczej. Istnieją różne możliwości prowadzenia polityki kredytowej przy mniej lub bardziej aktywnym udziale państwa. Może to być np. normalna polityka kredytowa banków […]

Instrumenty realizacji celów

Cele organizacji, niezależnie od poziomu ich ogólności, nie są niczym z góry danym. Każdy cel to bowiem uświadomiony i pożądany przez konkretną osobę lub grupę społeczną stan rzeczy, który zamierza ona osiągnąć. Faktycznie realizowane cele firmy nie są jednak identyczne z celami pojedynczych uczestników, także ich założycieli i właścicieli. Każda organizacja rozrastając się i starzejąc, […]

Dopuszczalna granica zadłużenia kraju

Równowaga w bilansie płatniczym kraju zależy nie tylko od równowagi w bilansie han-dlowym i rozmiarów transferu walut obcych do kraju lub za granicę, ale także od stopnia zadłużenia kraju z tytułu zaciąganych w przeszłości kredytów. Powoduje to bowiem nie tylko konieczność spłacenia tych kredytów w określonych ratach i w uzgodnionym terminie, ale także płacenia z […]

Kierowanie zachowaniem podległych pracowników

Kierowanie zachowaniem podległych pracowników zdominowało działania Sęka na naradzie kierownictwa. Najpierw musiał zapobiec niszczącemu konfliktowi, a następnie skłonić Smoleńskiego do szybkiego skorygowania popełnionych błędów oraz uruchomić działania mające na celu uzdrowienie funkcji zaopatrzenia.

Giełda w Berlinie część 2

W rzeczywistości nie tylko banki inwestują swoje środki w papiery wartościowe. Pozostali muszą jednak to robić właśnie poprzez nie. Firmy spoza sektora bankowego transakcje papierami wartościowymi muszą przeprowadzać przez banki. Podraża to oczywiście koszty obrotu, trzeba jednak powiedzieć, że tylko w niewielkim, jeśli w ogóle dostrzegalnym stopniu. Przedsiębiorstwa spoza sektora finansowego, nie mówiąc już o […]